RECENT STORIES

การจดทะเบียนที่อยู่ที่เทศบาล (Gemeente) เป็นครั้งแรก

สำหรับผู้ที่มาเรียนหรืออบรมในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ต้องอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เกิน 4 เดือน เมื่อมาถึงเนเธอร์แลนด์แล้ว หนึ่งในสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการไปลงทะเบียนที่เทศบาล (Municipality) หรือในภาษาดัทช์คือ Gemeente โดยเราก็ต้องไปลงทะเบียนแจ้งชื่อเข้าไปอยู่ในสารบบของเทศบาลที่อาศัยอยู่ภายใน 5 วันทำการ ที่สำนักงานเทศบาล (Town hall or Stadhuis) ของเมืองนั้น

การลงทะเบียนนั้นสำคัญอย่างไร

1. เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้ Citizen Service Number (BSN) ซึ่ง BSN นั้นก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น การเปิดบัญชีธนาคารที่ธนาคาร ABN AMRO ที่ทางธนาคารจะขอ BSN ของเรา

2. เป็นการแจ้งว่าเราอาศัยอยู่ที่ไหน เพื่อที่ IND จะได้ส่งเอกสารมาให้เราได้ถูกต้อง โดยเฉพาะเอกสารด้านการต่อ Residence permits ซึ่งมีความสำคัญมาก หากว่ามีการเปลี่ยนที่อยู่  ถ้ายังอยู่ในเทศบาลเดิมก็แจ้งเลี่ยนที่อยู่ที่ Town hall ของเทศบาลนั้น แต่ถ้าเป็นการย้ายที่อยู่ไปยังเทศบาลอื่น ต้องไปลงทะเบียนกับเทศบาลที่เราย้ายเข้าไปอยู่

เอกสารที่ต้องเตรียมไปที่ Town hall มีอะไรบ้าง

1. Municipality registration form โดยเราต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย แบบฟอร์มนี้อาจจะได้รับจากทางมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือถ้าไม่ได้ เราสามารถติดต่อขอได้ที่ Town hall ในวันที่เราไปลงทะเบียนที่ Town hall

2. Passport

3. Birth certificate ต้องเป็นสูติบัติที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว และควรนำไปรับรองเอกสารจากกรมการกงศุลและสถานทูตเนเธอร์แลนด์ให้เรียบร้อย  โดยสูติบัติที่นำไปลงทะเบียนที่ Town hall ที่เนเธอร์แลนด์นั้น มีขั้นตอนการรับรองเอกสารที่ประเทศไทย ดังนี้

– นำสูติบัตรแปลเป็นภาษาอังกฤษ เราสามารถแปลเองโดยสามารถหาแบบฟอร์มได้จากในอินเตอร์เนตและลงลายมือชื่อรับรองการแปล สามารถทำได้และประหยัดค่าแปลไปได้ 250 -300 บาท หรือเราอาจจะใช้บริการสำนักงานแปลเอกสารก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแต่ต้องมั่นใจว่าชื่อเรา ชื่อพ่อแม่ วันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดนั้นตรงกับที่สะกดในพาสปอร์ต

– จากนั้นนำไปรับรองเอกสารที่กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่ถนนแจ้งวัฒนะ  ค่ารับรองเอกสาร 300 บาท ใช้เวลา 3 วันทำการ แต่ถ้าต้องการรับรองเอกสารด่วน ค่ารับรองเอกสาร 800 บาท รับเอกสารได้ภายในวันนั้น

จากนั้นนำไปรับรองเอกสารจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 บาท ใช้เวลา 3 วันทำการ  ต้องไปก่อน 11.30 ครับ

4. Marriage certificate สำหรับผู้ที่สมรสแล้ว ทะเบียนสมรสต้องแปลและนำไปรับรองเอกสารเหมือนสูติบัตรตามขั้นตอนข้างต้นครับ

5. Proof of address เอกสารที่แสดงถึงที่อยู่ของเรา เช่น สัญญาเช่าห้อง (Rental agreement) สัญญารับกุญแจห้อง (Key agreement) หรือเอกสารอื่นจากทางมหาวิทยาลัยหรือที่พักที่ออกให้ที่แสดงถึงที่อยู่ของเรา

หลังจากลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะพิมพ์เอกสารให้ชุดหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลของเรารวมถึง Citizen Service Number (BSN) โดยเราต้องเก็บไว้ให้ดี เพราะถ้าทำหายก็ขอใหม่ได้ แต่ต้องจ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมต่างหากครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: