RECENT STORIES

วิธีการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ธนาคารในเนเธอร์แลนด์หลักๆจะมี 3 ธนาคาร แต่ละธนาคารก็จะมีขั้นตอนการเปิดบัญชีที่แตกต่างกันไป รวมถึงยุ่งยากแตกต่างกันด้วย

ขั้นตอนการเปิดบัญชีสำหรับแต่ละธนาคารมีดังต่อไปนี้

abn amro

ABN AMRO

ABN AMRO เป็นธนาคารใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์และเป็นธนาคารเดียวที่มีบริการภาษาอังกฤษที่ตู้ ATM(ภาษาดัตช์เรียก Geldautomaat) และ Internet Banking แต่ว่าทางธนาคารก็มีการเก็บค่าธรรมเนียนการใช้บัญชีธนาคารและบัตร ATM เป็นรายเดือน เดือนละ 2.75 euro

– เอกสารที่ต้องเตรียม (ในกรณีที่จะเรียนหรือมาอาศัยอยู่มากกว่า 6 เดือน)

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง (Passport)

2. สำเนาสัญญาเช่าที่พัก (Rental agreement) หรือ เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเป็นผู้อยู่อาศัยจาก City Hall (Proof of registration) ที่แสดงเลข BSN number

3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (Letter of Acceptance to University or Proof of Enrollment)

– เอกสารที่ต้องเตรียม (ในกรณีที่จะเรียนหรือมาอาศัยอยู่น้อยกว่า 6 เดือน)

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง (Passport)

2. เอกสารรับรองการมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น หนังสือรับรองจากธนาคาร ใบแจ้งหนี้โทรศัพท์ หรือใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต

3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (Letter of Acceptance to University or Proof of Enrollment)

– ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีธนาคารกับ ABN AMRO

1. ใส่ข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบ ABN AMRO International Students  (จำเป็นต้องใส่ “วันสุดท้ายของการเรียน”) เพราะธนาคารจะทำการปิดบัญชีโดยอัตโนมัติหลังจากเรียนจบ แต่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าจริงๆแล้วไม่สามารถทำได้ เพราะว่าถ้าจะปิดบัญชีเจ้าของบัญชีต้องเป็นคนยื่นเรื่องและทำด้วยตัวเอง)

2. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและส่งข้อมูลผ่านระบบ Online ของธนาคาร

3. รออีเมลยืนยันจากทางธนาคาร

4. เมื่อได้รับอีเมลจากทางธนาคาร ให้ทำการนัดวันและเวลาที่จะเข้าไปยื่นเอกสารและทำการเปิดใช้บัญชีธนาคารในสาขาที่เลือกไว้ (สาขาในมหาวิทยาลัยหรือสาขาใกล้ที่พัก)

5. หลังจากนั้นจะได้รับบัตร ATM  ภายใน 5 วันทำการ แล้วเอาบัตร ATM ไปที่ธนาคารเพื่อทำการเปิดใช้รหัสผ่านส่วนตัวของบัตร (PIN code) ที่ใช้ถอนเงินสดออกจากตู้ ATM (Geldautomaat) หรือ ใช้บริการ Internet Banking โดยใช้ e-identifier 2

– หมายเหตุ

1. เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเป็นผู้อยู่อาศัยจาก City Hall (Proof of registration) อาจจะยังไม่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี แต่ว่าหลังจากที่ได้เอกสารนี้มาแล้ว (ซึ่งจะมีรายละเอียดของเลข BSN number) เจ้าของบัญชีต้องเอาเอกสารฉบับนี้ไปแสดงที่ธนาคารภายใน 2 เดือนหลังจากเปิดบัญชี เพื่อทางธนาคารจะได้เก็บข้อมูล BSN number ไว้ในระบบ

2. ลิ้งค์ของธนาคารอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากทางเวบไซต์ของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ

3. วิธีการใช้ e-identifier 2 ของ ABN AMRO สามารถดูได้จาก ABN AMRO e-identifier 2

ing

ING

นักเรียนต่างชาติสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้กับทาง ING ได้เช่นกัน ซึ่ง ING ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บัญชีธนาคารและบัตร ATM แบบรายเดือน แต่ว่า ING ไม่มีบริการภาษาอังกฤษที่ ตู้ ATM บน Website และ บริการ Internet Banking ทุกอย่างให้บริการเป็นภาษาดัชต์เท่านั้น

– เอกสารที่ต้องเตรียม

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง (Passport)

2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (Letter of Acceptance to University or Proof of Enrollment)

3. ถ้ามี เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเป็นผู้อยู่อาศัยจาก City Hall (Proof of registration) ที่แสดงเลข BSN number

– ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีธนาคารกับ ING

1. นำเอกสารไปยื่นที่สาขาของธนาคาร (ที่สาขาในมหาวิทยาลัยหรือสาขาที่ใกล้ที่พัก)

2. ในกรณีถ้าไม่มี เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเป็นผู้อยู่อาศัยจาก City Hall (Proof of registration) ที่แสดงเลข BSN number จะสามารถเปิดได้แค่บัญชีธนาคารเท่านั้นยังไม่ได้บัตร ATM โดยที่บัตร ATM จะถูกส่งไปยังที่พักอาศัยทางไปรษณีย์ภายใน 1 อาทิตย์ แล้วหลังจากนั้นต้องนำบัตร ATM ไปเปิดใช้บริการ PIN code ที่สาขาของธนาคารอีกครั้ง

3. ในกรณีถ้ามี เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเป็นผู้อยู่อาศัยจาก City Hall (Proof of registration) ที่แสดงเลข BSN number จะสามารถเปิดบัญชีธนาคารและบัตร ATM และ PIN code ได้ทันที

rabobank

Rabobank

นักเรียนต่างชาติสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้กับทาง Rabobank ได้เช่นกัน ซึ่ง Rabobank ไม่การเก็บค่าธรรมเนียนการใช้บัญชีธนาคารและบัตร ATM แบบรายเดือน แต่ว่า Rabobank ไม่มีบริการภาษาอังกฤษที่ ตู้ ATM บน Website และ บริการ Internet Banking ทุกอย่างให้บริการเป็นภาษาดัชต์เท่านั้น

– เอกสารที่ต้องเตรียม

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง (Passport)

2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (Letter of Acceptance to University or Proof of Enrollment)

3. ถ้ามี เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเป็นผู้อยู่อาศัยจาก City Hall (Proof of registration) ที่แสดงเลข BSN number

– ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีธนาคารกับ Rabobank

1. นัดวัน เวลากับสาขาที่จะเข้าไปยื่นเอกสาร ที่สาขาในมหาวิทยาลัยหรือสาขาที่ใกล้ที่พัก

2. นำเอกสารไปยื่นที่สาขาของธนาคาร

3. ในกรณีถ้าไม่มี เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเป็นผู้อยู่อาศัยจาก City Hall (Proof of registration) ที่แสดงเลข BSN number จะสามารถเปิดได้แค่บัญชีธนาคารเท่านั้นยังไม่ได้บัตร ATM โดยที่บัตร ATM และรหัส PIN code จะถูกส่งไปยังที่พักอาศัยทางไปรษณีย์ภายใน 1 อาทิตย์  และหลังจากที่ได้เอกสารมาแล้ว ต้องนำไปแสดงที่ธนาคารภายใน 2 เดือนหลังจากเปิดบัญชี

4. ในกรณีถ้ามี เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเป็นผู้อยู่อาศัยจาก City Hall (Proof of registration) ที่แสดงเลข BSN number จะสามารถเปิดบัญชีธนาคารและบัตร ATM ได้ทันที

ตารางเปรียบเทียบคร่าวๆระหว่าง 3 ธนาคาร: (คลิกเพื่อดูรูปขนาดเต็ม)

table

Reference

– ABN AMRO http://www.abnamro.nl

– Opening a Dutch bank account by EUR

http://www.eur.nl/english/essc/welcome/upon_arrival/opening_a_bank_account/

– Application process of opening Dutch bank account

http://www.eur.nl/english/essc/welcome/upon_arrival/opening_a_bank_account/application/

– ABN AMRO International student bank account

https://www.abnamro.nl/en/personal/international-students/index.html#/860936?s=0/:S0

– เกี่ยวกับระบบ “Quick Banking” (ทำธุรกรรมได้ (จำกัดประเภท และจำนวนเงิน) โดยไม่ต้องใช้เครื่องอ่านบัตร)

https://www.abnamro.nl/en/personal/payments/snel-bankieren/index.html

– ING www.ing.nl

– Rabobank www.rabobank.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: