RECENT STORIES

คำอธิบายที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีปราสาทพระวิหาร 15-19 เมษายนนี้

จาก Facebook ของ คุณ Duangarthit Nidhiutai

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำกรุงเฮก

contentimg1111

ผมได้รับการสอบถามนอกรอบอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับเรื่องคดีปราสาทพระวิหาร ที่ตามมาหลอกหลอนไทยอีกครั้งที่ศาลโลก ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ (ทั้งๆ ที่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย) เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่คนไทย ทั้งประเทศกำลังสนใจและกำลังใจจดจ่อกันทุกคน ซึ่งผมก็ขอรวบรวมข้อมูลที่ พอจะทราบ เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับทุกท่าน ในการติดตามเหตุการณ์ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในไม่อีกกี่วันข้างหน้า ดังนี้

๑. เรื่องที่เป็นคดีความก็คือการที่ เขมร ได้ยื่นขอตีความคำพิพากษาเดิมสมัยปี ๒๕๐๕ ในคดีประสาทพระวิหาร หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการภาษาอังกฤษว่า

Request for interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand)

ดังนั้น ก็อาจจะพอตอบคำถามกลายๆ ได้ว่าเหตุใดไทยเรายังคงต้องไปที่ศาลอีก ทั้งที่ได้ถอนตัวจากการเป็นภาคีของศาลโลกแล้ว

๒ ประเด็นที่เขมรขอให้ศาลเขาตีความ หากบอกแบบสรุป กว้างๆ อย่างชาวบ้านอย่างเราพอจะเข้าใจก็คือว่า

เมื่อครั้งกระโน้น ศาลมีคำพิพากษาว่า ให้ไทยถอนทหารออกไปจาก ตัวประสาทพระวิหาร และ “vicinity” ซึ่งถือเป็นเขตอำนาจอธิปไตย (sovereignty) ของเขมร

(“Thailand [was] under an obligation to withdraw any military or police forces, or other guards or keepers,
stationed by her at the Temple, or in its vicinity on Cambodian territory”)

เขมร ก็เลยขอตีความว่าไอ้เจ้าคำว่า vicinity ที่ศาลพูดถึงนั้นมันครอบคลุม ขนาดไหน ซึ่งเขมรที่เป็นฝ่ายร้องขอตีความ ก็หยิบยกแผนที่ฉบับ Franco-Siamese Mixed Commission เมื่อปี ๑๙๐๗ มาเป้นข้ออ้าง

ขอเรียนว่า การยื่นขอตีความ ไปจนถึงการหยิบยกแผนที่ จะถูกจะผิดหรือไม่นั้น ก็เป็นเทคนิคทางกฎหมาย ซึ่งผมจนด้วยเกล้าจะมาอธิบายเพราะไม่มีความรู้ ที่จะมาอธิบายได้

๓. การไปศาลรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๖ นี้ ก็เพื่อที่ แต่ละฝ่ายจะไปชี้แจง ให้ศาลรับฟังด้วยวาจา (oral hearing) ถึงเหตุผลเป็นครั้งสุดท้าย

จึง “ไม่ใช” ่ไปฟังคำตัดสินอย่างที่หลายคนเข้าใจผิด

คำตัดสินจริงๆ น่าจะมีประมาณปลายปี ๒๕๕๖

๔. กำหนดการของศาลตามที่แจ้งมา เป็นดังนี้
(เวลา ผมแปลงเป็นเวลาไทยแล้ว )

รอบแรก
วันที่ ๑๕ เมย เวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ และ ๒๐.๐๐-๒๑.๓๐ เขมร
วันที่ ๑๗ เมย เวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ และ ๒๐.๐๐-๒๑.๓๐ ไทย

รอบสอง
วันที่ ๑๘ เมย เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ เขมร
วันที่ ๑๙ เมย เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ ไทย

๕. การติดตาม ท่านที่สนใจสามารถดูการให้เหตุผลแต่ละฝ่ายได้หลายทาง เหมือนกับท่านมานั่งฟังในศาลด้วย ดังนี้

๕.๑ ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทีียม ตามวันเวลา ข้างต้น ซึ่งมีการแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังด้วย แต่คาดว่าก็อาจมีช้าบ้าง เพราะมีการแปล ข้ามจากภาษาฝรังเศส มาเป็นอังกฤษก่อน และ จึงมาเป็นไทย อีกรอบ
๕.๒ ทางอินเตอร์เนตถ่ายทอดสด มี ๒ ช่องทาง คือ
๑) Court’s website : www.icj-cij.org หลังจากนั้น มองหาหัวข้อ “Multimedia”
๒) UN Web TV: http://webtv.un.org/

ช่องทางนี้ ไม่มีแปลภาษาไทย เขาพูดภาษาอะไร ก็น่าจะเป็นภาษานั้น
๕.๓ ส่วนท่านที่ ทำงาน หรือ กลับบ้านไม่ทันเพราะรถติด แล้วอยากดูย้อนหลัง ก็สามารถ เข้าไปดูได้ที่ UN webcast (VOD) http://webtv.un.org/meetings-events/

๖. ท่านที่ต้องการอ่านเพิ่มเติม ดูได้จากเวป http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=1&code=ct2&case=151&k=89

ท้ายนี้ก็ขอให้เราคนไทยทุกคนเอาใจช่วยทีมผู้แทนไทยด้วย ขอให้มีหมัดเด็ด หลักฐานหนักๆน๊อกเขมรคาศาลด้วยเถิด

แผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วเป็นของปวงชนชาวไทย บรรพบุรุษแลกมาด้วยเลือด ชีวิต และน้ำตา ประวัติศาสตร์ต้องไม่ซ้ำรอย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: