RECENT STORIES

สรุปการประชุมหัวหน้าฝ่าย TSAN ประจำเดือนมีนาคม

Meeting-minutes-picture

TSAN จะมีการประชุมหัวหน้าฝ่ายต่างๆเป็นประจำทุกเดือนเพื่อ update และหารือเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่างๆของฝ่ายต่างๆ รายละเอียดด้านล่างเป็นสรุปการประชุมหัวหน้าฝ่าย TSAN ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม ครับ

ประชุมหัวหน้าฝ่าย TSAN ครั้งที่ 1:

13 มีนาคม 2013 20.00-21.30 น.

ผู้ร่วมประชุม

  1. แก๊ป (สื่อและประชาสัมพันธ์)
  2. ษา (กีฬา)
  3. อิฐ (ธุรกิจ)
  4. อั๋น (สมาชิกสัมพันธ์)
  5. แตงโม (เลขา)
  6. หนึ่ง (เหรัญญิก)

 

วาระการประชุมหลัก

  1. ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

1)     อัพเดทฐานช้อมูลนักเรียนไทย  (กุมภาพันธ์)

จะเริ่มดำเนินการในเร็วๆ นี้

ปัญหา ขาดผู้ประสานงานเมืองหนึ่งเมือง คือ Maastricht   พี่อั๋นพยายามส่งเมสเสจไปหาน้องบางคนที่นั่น ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับกลับมา  หากสมาชิกท่านใดพอจะรู้จักใครที่พอจะเป็นผู้ประสานงานเมืองนี้ได้ ช่วยแจ้งพี่อั๋นด้วย

2)     เยี่ยมน้อง ODOS (มีนาคม)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : กรรมการ TSAN ที่สนใจ, ผู้อื่นที่สนใจ,  อาจเชิญพี่ไนท์ ในฐานะตัวแทนสถานทูตผู้ดูแลนักเรียน

ระยะเวลา: เนื่องจากเดือนมีนาคมยังหนาวอยู่ จึงอยากเลื่อนออกไปเล็กน้อย

กำลังอยู่ในช่วงคุยตกลงรูปแบบของงาน  โดยในขณะนี้มี 2 Choice

a)     แบบจัดครั้งเดียว วันเดียว ค่อนข้างเป็นทางการ  หาสถานที่และเชิญน้องมารวมตัวกัน จัดกิจกรรม indoor เช่น การ debate หรือตอบคำถามการใช้ชีวิตในเนเธอร์แลนด์

b)     จัดเล็กๆ แบบ informal เดินทางโดยรถไฟไปเยี่ยมน้องในหลายๆเมืองที่น้องๆ อยู่กันมาก เช่น เอสคาเด  มาสทริชท์    และร็อตเตอร์ดัม  โดยไปหา Public space ในแต่ละเมืองเป็นจุดนัดพบ  อาจจะนัดกินข้าว (อาจให้ช่วยกันนำอาหารมา จะได้ไม่ต้องยุ่งเรื่องอาหาร และผู้มาร่วมไม่ต้องจ่ายเงินเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด) หรือทำกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ขึ้นอยู่กับสถานที่จะอำนวย  เช่นเตะบอล

โดยที่พี่อั๋น รวมทั้งสมาชิกที่ประชุมส่วนใหญ่ชอบ แบบที่สอง หรือแบบ B  มากกว่า โดยเสนอว่าให้ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์  ทำการกำหนดจำนวนครั้งที่จะจัดตลอดปี (อาจจะประมาณ 3 ครั้ง)  ช่วงเวลาที่จะจัดในแต่ละครั้ง และสถานที่ไว้เลยล่วงหน้า  แล้วทำการประชาสัมพันธ์ออกไป  เพื่อให้น้องๆ และนักเรียนในเมืองต่างๆ ที่อยู่ใกล้แต่ะละจุด รู้ล่วงหน้า และเลือกที่จะมาเข้าร่วมในครั้งที่ตนสะดวกที่สุด    พี่หนึ่งเสนอว่าครั้งแรกอาจจะจัดที่ Rotterdam ก่อน และมีบ้านคนไทยที่ Rotterdam ที่อาจจะเต็มใจเปิดบ้านให้เป็นที่นัดพบของนักเรียน

สรุป: พี่อั๋นจะไปคุยในฝ่าย  fix สถานที่ เวลา scale งาน และเมื่อโปรเจคเป็นรูปเป็นร่าง จะนำมาเสนอใน TSAN กรุ๊ปอีกครั้งหนึ่ง

3). TSAN TRIP (พฤษภาคม)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เห็นว่ากิจกรรมนี้เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรีบ  จึงอาจเลื่อนออกไปก่อนประมาณเดือนกันยายน   โดยจะดำเนินการกิจกรรมเยี่ยมน้องให้สำเร็จก่อน

 

  1.  ฝ่ายธุรกิจ

 

1)     Business Profile (กุมภาพันธ์)

กำลังดำเนินการ พี่สิทธิเป็นผู้ดูแลหลัก

เป้าหมาย: เก็บ Profile นักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์  ทำฐานข้อมูล ไว้เพื่อประโยชน์ในการฝึกงาน หางานของนักเรียนที่สนใจ เอาไว้คุยกับหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกต้องการนักเรียนไทยที่มีความสามารถเฉพาะด้านไปทำงาน

ปัญหา พี่ชลยังไม่ได้ส่งรายชื่อ contact-person ไปให้พี่สิทธิ์

2)     Mentorship program (เมษายน)

ฝ่ายธุรกิจได้ร่างโครงการแล้วนำไปแปะไว้ที่ Facebook ของ TSAN Committee แล้ว ขอให้สมาชิกเข้าไปอ่านรายละเอียด และให้คอมเมนต์แนะนำด้วย  และถ้าตกลงกันเรียบร้อยแล้ว จะขอให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่วยทำสื่อให้ต่อไป

ปัญหา พี่อิฐอยากได้น้อง ๆ ซักคนหรือสองคน มาช่วยดำเนินกิจกรรมนี้ค่ะ พอจะหาน้องๆจากฝ่ายอื่น ที่ยังไม่มีกิจกรรมมากมาร่วมกันทำ project นี้ก่อนได้หรือไม่

3.ฝ่ายประชาสัมพันธ์

TSAN CONNECT  

กำลังดำเนินการพัฒนาไปเรื่อยๆ แบ่งงานให้น้องๆ ในฝ่ายทำ  อาจจะลองให้ผู้ประสานงานเมืองช่วยประชาสัมพันธ์และหาคนมากดไลค์เพิ่มขึ้น

ปัญหา

– น้องๆ ใหม่ๆ ยังไม่ค่อยมั่นใจกล้าที่จะโพสต์โดยไม่ผ่านหัวหน้าฝ่าย ยังไม่ active นัก

– คนส่วนใหญ่เข้ามาอ่านเฉยๆ แต่ยังไม่ค่อยมา response มากนัก   ฝ่ายประชาสัมพันธ์กำลังคิดหากิจกรรม ที่จะทำให้คน response ในเพจมากขึ้น

– สมาชิกที่ประชุมเสนอว่า เนื้อหาในเพจนั้นอาจมีความหลากหลายมากเกินไป  ลองให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์กำหนด Theme ในการนำเสนอ ให้แคบลง และชัดเจน ขึ้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ เช่น หัวข้อการใช้ชีวิตในเนเธอร์แลนด์, เรื่องขำขันในการใช้ชีวิตเมืองนอก, หรือ TSAN ชวนชิม

4. ฝ่ายกีฬา

TSAN SPORTDAY (มิถุนายน)

ปัญหา  มีปัญหาเรื่องสถานที่ เนื่องจาก Hall ที่ Rotterdam ไม่ว่าง  ทั้งวันที่ 1 และ 8 มิถุนายน ที่เคยกำหนดไว้ว่าจะจัดงาน ขณะนี้ทำการติดต่อเจ้าของสถานที่เพื่อขอทราบวันอื่นๆ ที่เป็นไปได้ ก็ตอบรับอีเมลล์ช้า และบางครั้งก็ไม่ตอบกลับมาขณะนี้จึงยังกำหนดวันจัดงานและสถานที่ไม่ได้                พี่หนึ่ง เสนอให้สาส่งน้องในทีม ให้หาทางไปคุยกับ manager โดยตรง ให้ได้  ติดต่อผ่านอีเมลล์ส่วนใหญ่ไม่ได้ผล

5. เหรัญญิก

เรื่องการเงินตกลงกันว่า  ถ้ามีค่าใช้จ่ายใดๆ ให้สมาชิกในฝ่ายแจ้งหัวหน้าฝ่าย  หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายเท่านั้นที่จะเป็นคนทำการติดต่อขอเบิกจากพี่หนึ่ง

การส่งบิลจะส่งตัวจริง หรือ scan ส่งทางอีเมลล์ก็ได้ที่  p.kaewmahawong@gmail.com โดยถ้า scan มา ให้ช่วยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย และในการส่งอีเมลล์ให้ช่วยระบุอย่างชัดเจนด้วยว่าต้องการจะเบิกค่าใช้จ่าย ของฝ่ายใด ในงานใด

ในกรณีที่ต้องการเบิกค่าตั๋วรถไฟ ให้เก็บใบเสร็จตั๋วรถไฟมาเบิก  แต่ถ้าใช้บัตร OV Chipcard ให้ช่วยเข้าเวปไซต์ไปปรินท์รายการค่าใช้จ่าย ในหน้าที่มีชื่อเจ้าของบัตรออกมาเป็นบิลเบิก

6.เรื่องวันประชุมครั้งหน้า

วันที่คนส่วนใหญ่สะดวกสุดคือ จันทร์ หรือ อังคาร ตอนกลางคืน สองทุ่ม

มีผู้เสนอให้ใช้ google plus ในการประชุมครั้งหน้า ขอให้กรรมการที่ยังไม่มีไปลองศึกษาและติดตั้งดู

  1. 7.     เรื่องไลเดน เสวนา

ขอยกไปประชุมครั้งหน้า หรือถ้าฝ่ายวิชาการมีความคืบหน้าอะไร ให้แจ้งสมาชิกผ่านเฟสบุ๊คเพจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: