RECENT STORIES

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำปี 2560/2561

WE WANT YOU!

สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (TSAN) กำลังเปิดรับสมัครคณะกรรมการชุดใหม่ ประจำปี 2560/2561 โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 1. เหรัญญิก (Treasurer)
  หน้าที่รับผิดชอบ:
  ดูแลบัญชีการเงินและบริหารงบบประมาณสมาคมเพื่อการใช้จ่ายอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และรายงานบัญชีการใช้จ่าย เพื่อการตรวจสอบและประกอบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี
 2. ทีมระดมทุน (Sponsor Team)
  หน้าที่รับผิดชอบ:
  วางแผนและดำเนินการระดมทุนเข้าสู่สมาคม เช่น การติดต่อหาผู้สนับสนุนสมาคม การจัดกิจกรรมหารายได้เข้าสู่สมาคม ฯลฯ
 3. ทีมมัลติมีเดียและประชาสัมพันธ์ (Media and Communication Team)
  หน้าที่รับผิดชอบ:
  วางแผนภาพลักษณ์และกลยุทธ์การสื่อสารสมาคม ดูแล Concept อาร์ตเวิร์คต่างๆ ผลิตและจัดการสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคม พร้อมทั้งดูแลถาม-ตอบคำถาม ผ่านทางช่องทางหลักๆ ได้แก่ อีเมล์ เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียต่างๆ (Facebook, LinkedIn และ YouTube) รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทีมงานฝ่ายอื่นๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมายในแง่ของการจัดทำสื่อ
 4. ทีมวิชาการ (Academic Affairs Team)
  หน้าที่รับผิดชอบ:
  จัดการข้อมูลประกอบการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมเช่น หนังสือคู่มือของสมาคม และกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ พร้อมทั้งริเริ่มและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพของสมาชิกสมาคม
  กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ทีมวิชาการ ได้แก่ TSAN Talk, TSAN Seminar และ Orientation Handbook
 5. ทีมสร้างสรรค์กิจกรรม (Creative and Activities Development Team)
  หน้าที่รับผิดชอบ:
  สร้างสรรค์ ออกแบบ และดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์และกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิก เช่น กิจกรรมสังสรรค์ สันทนาการ และกิจกรรมกีฬา และจัดการเรื่องสวัสดิการและสถานที่ เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆของสมาคม พร้อมทั้งริเริ่มและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก
  กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ทีมสร้างสรรค์กิจกรรม ได้แก่ TSAN Social, TSAN Trip และ TSAN Sport Day
 6. ทีมผู้ประสานงานประจำเมือง (City Coordinator Team)
  หน้าที่รับผิดชอบ:
  เป็นตัวแทนนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกจากเมืองต่างๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการดำเนินกิจกรรมของสมาคม พร้อมทั้งประสานงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมให้ทั่วถึงกลุ่มนักเรียนไทย ประชาชนชาวไทย หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละเมือง/สถาบันการศึกษา

เมืองหลักที่ต้องการ City Coordinator:

 • Amsterdam
 • Arnhem
 • Wageningen
 • Breda
 • Tilburg
 • Delft
 • Den Haag
 • Enschede
 • Deventer
 • Eindhoven
 • Groningen
 • Leeuwarden
 • Leiden
 • Maastricht
 • Vlissingen
 • Rotterdam
 • Utrecht
 • Venlo

สมาชิกท่านใดที่สนใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครได้แล้วที่นี่ >>> https://goo.gl/forms/QsF9ODFCXFS4y3jg1 ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้เท่านั้น

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่าน tsanspeak@gmail.com หรือทาง Facebook Page ของ TSAN >>> https://www.facebook.com/TSAN.NL/

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสมาคมนักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์นี้ให้ก้าวไกลไปด้วยกัน!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: