ตัวแทนนักเรียนไทยในงาน “Southeast Asia Cultural Event (SEACE) 2017”

มื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา สมาคมนักเรียนอินโดนีเซียประจำเมือง Nijmegen หรือ PPI Nijmegen ได้จัดงาน “Southeast Asia Cultural Event (SEACE) 2017” ขึ้น ณ Lindenberg Nijmegen เมือง Nijmegen โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดง แลกเปลี่ยน และเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่สายตาชาวดัตช์ ทั้งในด้านศิลปะและอาหาร

โดยในงานนี้ ทางสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (TSAN) ได้ส่งตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมทำการแสดง 5 คน ได้แก่ ณัฐณิชา วีระธรรมนูญ, กัญญาณัฐ ผิวเหมาะ, สมิตรา สิทธิ์กลาง, นรีพิชญ์ ชูเกิด และนิธิประภา โตเจริญวาณิช ในการแสดงชุด “บายศรีสู่ขวัญ”

นอกจากนี้ นายวศิน ผลชีวิน นายกสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ก็ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานนี้เช่นเดียวกัน

วันนี้ เรามีภาพบรรยากาศมาให้ชาว TSAN ได้รับชมอีกเช่นเคย