RECENT STORIES

ร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนของ TSAN

สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมแบ่งปันความรู้และเรื่องราวต่างๆแก่ชาว TSAN ด้วยการเป็นหนึ่งในนักเขียนของ TSAN Know-How และ/หรือ TSAN Connect สามารถทำได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

การสมัครเป็นนักเขียนประจำของ TSAN Know-How และ/หรือ TSAN Connect

 1. หากยังไม่มีบัญชี WordPress กรุณาสมัครบัญชี WordPress ก่อนที่นี่
 2. หากสมัครบัญชี WordPress เรียบร้อยแล้ว หรือมีบัญชี WordPress แล้ว กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

 3. รอรับ Email เพื่อกด Accept Invitation

การเขียนข้อมูลความรู้แบบครั้งต่อครั้งสำหรับ TSAN Know-How

หากไม่สะดวกที่จะสมัคร WordPress หรือไม่สะดวกที่จะเป็นนักเขียนประจำ ท่านยังสามารถร่วมแบ่งปันความรู้แก่ชาว TSAN ได้แบบครั้งต่อครั้ง ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “TSAN_KnowHow_Form.docx” (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
 2. เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์ม โดยให้ใช้ภาษาที่กะทัดรัด สั้น ได้ใจความ และใช้ภาษากึ่งทางการ คือ ใช้คำที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับคนทั่วไป หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือเฉพาะวงการ (หากใช้ศัพท์เทคนิคควรอธิบายศัพท์นั้นด้วย) และหลีกเลี่ยงการใช้คำไม่สุภาพ รวมถึงภาษาพูด (เช่น คำอุทาน “เฮ้ย” หรือ “จ๊ะ” เป็นต้น) ไม่จำเป็นต้องเกลาภาษาให้สละสลวยสวยงาม อย่างไรก็ดี TSAN Know-How จะมีบรรณาธิการสำหรับตรวจทานแก้ไข เพื่อให้คนเขียนใช้เวลาในการเขียนน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
 3. ให้เขียนขั้นตอนต่างๆอย่างชัดเจน (ถ้ามี) ถ้าแยกลำดับ 1. 2. 3. เป็นขั้นๆได้จะดีมาก
 4. ให้นึกเสมอว่ากำลังเขียน “ข้อเท็จจริง” (Fact) ดังนั้น ถ้าเนื้อหาส่วนใดเป็นความคิดเห็น (Opinion) ขอให้ระบุด้วยว่า “ความเห็นส่วนตัว”
 5. หากเนื้อหาส่วนใดสำคัญมาก ให้ใส่ ตัวหนา ไว้ด้วย แต่ไม่ต้องใส่สี (คือ ให้พิมพ์เป็นสีดำทั้งหมด)
 6. หากมีการอ้างอิงถึงเอกสาร (เช่น แบบฟอร์มต่างๆ หรือข้อมูลอะไรที่จำเป็น แต่อยู่ในรูปของไฟล์ เช่น PDF, Word, PowerPoint, หรืออื่นๆ) ให้แนบไฟล์ส่งมากับ E-mail ด้วย หากเอกสารมีอยู่ในอินเตอร์เน็ต ขอให้แนบ Link ของเว็บไซต์นั้น และขอให้ดาวน์โหลดไฟล์มา และแนบส่งมาพร้อมกับ E-mail ด้วย (เพื่อจะใช้ดูได้ในกรณีเว็บต้นทางขัดข้อง)
 7. หากต้องการแนบรูปในเนื้อหา ให้แทรกรูปในตำแหน่งที่ต้องการมาด้วยเลยในตัวเอกสาร และถ้าข้อมูลบางอย่างสามารถแสดงเป็นตาราง, Flow Chart แล้วเข้าใจง่ายขึ้น ขอให้ช่วยทำมาด้วย ดังตัวอย่างด้านล่างexample
 8. ผู้เขียนไม่ต้องจัดหน้า หรือ Format ให้สวยงาม เพราะบรรณาธิการจะทำการจัดหน้าใหม่ให้
 9. หากข้อมูลบางประเภทที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี เช่น เงินค่าต่ออายุ Residence Permit ขอให้พิมพ์ดอกจัน (*) แจ้งไว้ว่า “***ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ขอให้ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนเสมอ***” แล้วตามด้วยแหล่ง (หรือ Link) ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุด (ถ้าสามารถระบุได้)
 10. ถ้าข้อมูลสามารถแสดงเป็น Link จากที่อื่นได้ แล้วทำให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น สถานที่บน Google Maps, หน้าเว็บอื่นๆ, YouTube ให้แนบ URL ลงในเนื้อความด้วย เช่นนี้ http://www.youtube.com/watch?v=eE_IUPInEuc
 11. การแจ้งชื่อผู้เขียนบทความ ทุกครั้งที่เขียนข้อมูล ผู้เขียนจะต้องระบุด้วยว่า อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลใดบ้าง ดังต่อไปนี้
  1. ชื่อเล่น และเมืองที่อยู่ (หากไม่อนุญาต จะขึ้นว่าข้อมูลนี้เขียนโดย “ชาว TSAN คนหนึ่ง)
  2. รูป Avatar (หากไม่อนุญาต จะไม่ขึ้นรูป หากอนุญาต กรุณาส่งรูปแนบกับ E-mail มาด้วย)
  3. Link ไปยัง Facebook Profile (หากไม่อนุญาต จะไม่แสดงลิงค์ หากอนุญาต กรุณาแนบ Link มาด้วย) เพื่อให้ผู้อ่านสะดวกเวลาต้องการสอบถามกับคนเขียนโดยส่วนตัว (และเป็นเพื่อนกันบน Facebook) จะได้คลิกแล้วต่อไปที่ Facebook คนเขียนได้โดยตรง
 12. เขียนเสร็จแล้วให้บันทึกเป็น *.docx หรือ *.pdf เท่านั้น แล้วส่งไฟล์ข้อมูลความรู้ และไฟล์แนบอื่นๆทั้งหมดมาที่ tsanspeak@gmail.com
 13. หลังจากนั้น ทีมบรรณาธิการจะตรวจสอบ และอาจแก้ไขดัดแปลงข้อความและภาษาบางส่วนตามวิจารณญาณของบรรณาธิการ (แต่จะคงให้เนื้อหาเหมือนเดิม) รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เสร็จแล้วจึงนำขึ้นโพสต์บนเว็บไซต์